DACW duurzaamheid

Kan dat niet goedkoper?

Dat is de vraag die ik soms van klanten terugkrijg wanneer ik ze voorreken wat meet- en regeltechniek voor hun bedrijfspand kost. Helaas wordt daar een grote fout gemaakt.

De meeste kantoorgebouwen maken gebruik van vrij simpele meet- en regelinstallaties als het om verwarmen, koelen, ventileren en verlichting gaat. Er wordt niet ingegrepen op ruimteniveau. Of er nu wel of geen mensen aanwezig zijn in een bepaalde ruimte, de verwarming, koeling en ventilatie blijven op hetzelfde niveau doordraaien. Daarnaast is er vaak niemand die zich afvraagt of de installatie in een gebouw wel optimaal draait. Wanneer bijvoorbeeld een verwarmingsinstallatie niet goed is ingeregeld, pendelt deze continu heen en weer tussen aan en uit. Dat veroorzaakt onnodige slijtage, de capaciteit van de installatie wordt niet volledig benut, en het binnenklimaat heeft er onder te lijden.

Zoek de winst in de combinatie’ is mijn advies.

Koppel verlichting, verwarming, koeling ventilatie en aanwezigheid via toegangscontrole aan elkaar. Dat resulteert in een veel lager energieverbruik omdat er alleen naar behoefte wordt verwarmd, gekoeld, verlicht en geventileerd. Met als gevolg dat je afkunt met kleinere technische installaties die langer mee gaan omdat ze goed op elkaar zijn ingeregeld. Bovendien voelen mensen zich bewezen prettiger in een goed binnenklimaat waardoor, eveneens bewezen, de productiviteit omhoog gaat. Volgens mij heb ik nu de drie p’s van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) te pakken. De ‘p’ van ‘people’, omdat mensen zich prettiger voelen in een goed binnenklimaat, de ‘p’ van ‘planet’ omdat het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen drastisch omlaag gaat en de ‘p’ van ‘profit’ omdat de energiekosten en de totale kosten van een technische installatie drastisch afnemen en de productiviteit van mensen omhoog gaat.

Helaas beschikt slechts 2 tot 5% van de huidige utiliteitsbouw over een meet- en regelinstallatie met een boven beschreven koppeling tussen de functies verwarmen, koelen, ventileren, verlichting en aanwezigheid. De groei naar meer is denk ik in grote mate afhankelijk van hoe “Het Nieuwe Werken” zich in de toekomst zal ontwikkelen. Kantoren veranderen van werkplekken naar plekken waar mensen samen komen om elkaar te ontmoeten op elk moment van de dag.Dat betekent dat we naar kleinere kantoorgebouwen gaan die zijn ingericht met ontmoetingsruimten, vergaderkamers en flexplekken. Daar kan en moet meer met de meet- en regeltechniek op worden ingespeeld. Het op ruimteniveau regelen van verwarming, koeling, ventilatie en verlichting maakt het immers mogelijk dat mensen elkaar 24 uur per dag kunnen treffen in een comfortabel binnenklimaat op kantoor zonder dat de kosten en het energieverbruik omhoog gaan.

Frans Wolffenbuttel
Directeur Regeltechniek Nederland

  BEZOEKADRES
  Regeltechniek Nederland
  Alleen op afspraak
  Veenendaal
  0318 - 55 21 91
  info@dacw.nl

Volg ons

twittergroen facebookgroen linkedingroen

Project Scholen

  • DeStartbaan
  • DeLijster
  • DeUitkijck
  • Gymnasiumnovum
  • sgravendreefcollege
  • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
  • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
  • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
  • Energiebesparingsonderzoek
  • Energiebesparingsonderzoek