Vanaf 4 januari 2016 is de subsidieregeling van de overheid die op 1 september 2015 is gepubliceerd in de staatscourant van kracht. Deze regeling is speciaal gericht op het verduurzamen en energiebesparende maatregelen in sportaccommondaties.

Doelgroep?

Stichtingen in de sport en sportverenigingen kunnen van deze regeling gebruikmaken mits zij voldoen aan een aantal criteria.

Er is een totaal bedrag van € 6.000.000,00 beschikbaar.

 

 

 

  BEZOEKADRES
  Regeltechniek Nederland
  Alleen op afspraak
  Veenendaal
  0318 - 55 21 91
  info@dacw.nl

Volg ons

twittergroen facebookgroen linkedingroen

Project Scholen

  • DeStartbaan
  • DeLijster
  • DeUitkijck
  • Gymnasiumnovum
  • sgravendreefcollege
  • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
  • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
  • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
  • Energiebesparingsonderzoek
  • Energiebesparingsonderzoek