20 procent besparen op de verbruikskosten installaties

Een facility manager kan tot 20 procent besparen op de verbruikskosten van zijn technische installaties. Dat is de stellige overtuiging van Frans Wolffenbuttel van Duurzaam Advies Centrum Wolffenbuttel. Om dat doel te bereiken, moet de facility manager bij gebouwbeheer de regeltechniek leidend maken in plaats van de werktuig- bouwkunde. Bovendien is er nog veel winst te boeken door installaties ruimtespecifiek in te regelen c.q. te regelen en door te werken met aanwezigheidsdetectie.

Frans Wolffenbuttel heeft inmiddels 25 jaar ervaring in de installatiebranche en begon ruim een jaar geleden voor zichzelf. ‘Ik heb gewerkt bij toonaangevende installateurs zoals GTI, Merkx en Stork. Mijn loopbaan begon als monteur waarna ik doorgroeide tot servicemonteur en servicetechnicus, de laatste jaren was ik hoofd van de meet- en regelafdeling Midden Nederland.’

Complex

Tijdens zijn periode bij Stork gaf Wolffenbuttel leiding aan zeventien mensen en kreeg hij te maken met grote, complexe klussen op het gebied van installatietechniek bij onder meer Schiphol, RIVM, Fokker en de Stopera. ‘Die complexiteit sprak me aan, want ik hou van uitdagingen.’
Wolffenbuttel besloot voor zichzelf te beginnen, nadat de installatieafdeling van Stork werd overgenomen door Strukton. ‘Zij wilden alleen projectmanagement en het uitvoerend personeel voor een klus tegen een vaste prijs inhuren. Op zo’n manier was ik echter alleen financieel en niet meer inhoudelijk verantwoordelijk. Terwijl ik juist inhoudelijk, dankzij mijn expertise, toegevoegde waarde kan leveren.’ In 2009 startte Wolffenbuttel zijn eigen adviesbureau in Veenendaal, Duurzaam Advies Centrum Wolffenbuttel (DACW). ‘Daardoor kon ik mijn droom waarmaken van een eigen bedrijf. Bovendien opereer ik met meet- en regeltechniek in een segment, waar nog niet veel advies- bureaus actief zijn.’
Meet- en regeltechniek is specialistisch werk, vertelt Wolffenbuttel. Zelf heeft hij in de praktijk met alle toonaangevende merken zoals Siemens, Priva, Johnson, HCS, Honeywell en Sauter gewerkt. ‘Daarmee onderscheid ik me nadrukkelijk van de kleine installateur, die of een bedrijf moet inhuren of het zelf gaat doen, vaak met alle risico’s van dien. Ik weet wat er werktuigbouwkundig bij komt kijken voor het goed meten en inregelen van een installatie. En ik weet wat de gevolgen van bepaalde technische beslissingen zijn in de praktijk.’

Duurzaam

Het ‘Duurzaam’ in DACW staat voor Wolffenbuttel voor twee aspecten. ‘Allereerst een lange duurzame relatie met de opdrachtgever. Ik wil een vertrouwensbasis opbouwen met de klant en met de klant meedenken in oplossingen, die desgewenst ook in een meerjarenperspectief worden gezet.’
Het tweede aspect betreft de installaties zelf. ‘Maar al te vaak heb ik, ook bij grote klanten, te maken met oude analoge installaties voor bijvoorbeeld koelen en verwarmen, waar ze gedeeltelijk digitale regeltechniek in stoppen. Zo’n ‘oplossing’ schiet zijn doel voorbij, omdat het niet met elkaar ‘babbelt’.’
Vaak weten bedrijven ook niet dat ze met ‘gratis’ producten veel geld kunnen besparen. ‘Buitenlucht kun je prima gebruiken om ’s nachts te koelen. Dat scheelt in het gebruik van je mechanische koeling.’

Besparen

Het is de boodschap, die Wolffenbuttel voor de facility manager heeft: er is tot 20 procent te besparen op verbruikskosten van technische installaties. Zo kan aanwezigheidsdetectie voorkomen dat een niet-gebruikte ruimte in een kantoor nutteloos verwarmd, gekoeld of verlicht wordt. En kunnen installaties ruimtespecifiek worden ingeregeld. Ook kan daglicht afhankelijk regelen vaak inzet van kunstlicht voorkomen.
Het zijn allemaal elementen, die bovendien bijdragen aan het welbevinden van de werknemer. Wolffenbuttel: ‘Een facility manager weet dat het personeel het voornaamste kapitaal van een bedrijf is. En dat goed afgestelde technische installaties dus uiteindelijk ziekteverzuim of zelfs vertrek van personeel kunnen terugdringen. Als DACW nemen we daarom elke klacht serieus. We proberen de oorzaken met harde cijfers en feiten te onderbouwen en komen vervolgens met een oplossing op maat.’

Samenwerking

Bij die oplossing staat samenwerking centraal, stelt Wolffenbuttel. ‘Bij een goed werkende installatie, zeker wanneer die verwarming, ventilatie en airconditioning combineert, zijn samenwerking en communicatie van levensbelang.’
Vanuit die filosofie slaagde DACW erin om complexe puzzels op te lossen. Zoals bij een werkomschrijving voor een green datacentrum in een groot publiek gebouwencomplex. ‘Daarbij ging het erom de warmte die vrijkomt van de servers in het datacentrum optimaal te benutten voor de verwarming van het gebouwencomplex. Een complexe puzzel, omdat alles met elkaar verbonden is. Maar juist dat spreekt me aan. Als ik zie dat een gebouw gaat leven door een slimme koppeling tussen verschillende functies en verschillende installaties ben ik een tevreden mens.’ DACW biedt daarbij een brede range aan diensten aan, van calculatie en consultancy tot troubleshooting, projectmanagement, remote control GBS, energiebeheer en energiemanagement. Zo kan DACW bij calculatie de klant het hele proces voor meet- en regeltechniek uit handen nemen. Bij consultancy kan DACW onafhankelijk adviseren over meet- en regeltechniek, fungeren als intermediair tussen opdrachtgever en installateur en zelf desgewenst een compleet meet- en regelbestek schrijven. Bij troubleshooting over bijvoorbeeld het binnenklimaat of te hoge energiekosten doet DACW het hele traject: van inventariseren van de meet- en regelinstallatie en het lokaliseren van de regeltechnische problemen tot het aandragen van oplossingen en het verhelpen van problemen tot
het maken van een prijsraming voor eventuele kosten. Bij projectmanagement zorgt DACW voor planning, organisatie, controle, besturing, risicomanagement en budgetbewaking. Bij remote controle van gebouwbeheersystemen beheert DACW op afstand de technische installatie en zorgt desgewenst voor aanpassingen om het rendement te verhogen.
Bij energiebeheer en energiemanagement, visualiseert DACW opgeslagen energiewaarden en analyseert het energiegebruik en -verbruik. Daarnaast adviseert hij hoe de technische installaties energiezuiniger kunnen worden afgesteld of verbeterd. Goed energiemanagement leidt tot hoge kostenbesparing en een verminderde uitstoot van broeikasgassen. Energiemanagement is van groot belang. Wolffenbuttel: ‘Kort gezegd: DACW ontzorgt. Wij kunnen zorgdragen voor een totale technische dienstverlening, waardoor de facility manager zich niet hoeft te bekommeren om technische zaken en zich kan richten op voor hem belangrijkere zaken.’

  BEZOEKADRES
  Regeltechniek Nederland
  Alleen op afspraak
  Veenendaal
  0318 - 55 21 91
  info@dacw.nl

Volg ons

twittergroen facebookgroen linkedingroen

Project Scholen

  • DeStartbaan
  • DeLijster
  • DeUitkijck
  • Gymnasiumnovum
  • sgravendreefcollege
  • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
  • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
  • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
  • Energiebesparingsonderzoek
  • Energiebesparingsonderzoek