Regeltechniek Nederland draagt graag de zorg voor de uitvoering van uw nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten van technische installaties.

Regeltechniek Nederland heeft jarenlange ervaring met het managen van kleine tot zeer grote meet- en regelprojecten en het voeren van projectmanagement over nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten van technische installaties.

Planning

 • opstellen van een planning
 • bewaken planning tijdens het project
 • sturen op planning

Organisatie

 • samenstellen van het projectteam
 • projectteam overleg
 • overleg met de opdrachtgever
 • overleg met overige stakeholders

Controle

 • de vinger aan de pols houden
 • de stuurman aan het roer

Besturing

 • het project overzien
 • waar nodig de juiste sturing geven

Risicomanagement

 • inschatten/inventariseren van mogelijke risico's
 • bespreken risico's met opdrachtgever
 • beperken van mogelijke risico's
 • what if's definëren

Budgetbewaking

 • controleren budget
 • sturen op budget
 • corrigeren en het nemen van maatregelen bij budgetoverschrijding

Zoekt u een externe onafhankelijke projectmanager meet- en regeltechniek? Neem vrijblijvend contact met ons op.

  BEZOEKADRES
  Regeltechniek Nederland
  Alleen op afspraak
  Veenendaal
  0318 - 55 21 91
  info@dacw.nl

Volg ons

twittergroen facebookgroen linkedingroen

Project Scholen

 • DeStartbaan
 • DeLijster
 • DeUitkijck
 • Gymnasiumnovum
 • sgravendreefcollege
 • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
 • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
 • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
 • Energiebesparingsonderzoek
 • Energiebesparingsonderzoek