Waarom wordt er binnen talloze bedrijven geventileerd voor twintig man terwijl er op dat moment maar vijf zitten? En waarom staan de lampen aan terwijl de zon voldoende licht produceert om te kunnen werken? Deze voorbeelden zullen menig kantoormedewerker bekend voorkomen. Om de aandacht te vestigen op deze vreemde ‘vanzelfsprekend­ heden’ organiseerde Duurzaam Advies Centrum Wolffenbuttel een seminar ‘Slim Energie Besparen voor Bedrijven.’

“Met het event hebben we de huidige technische mogelijkheden om de energierekening van bedrijven rigoureus te verlagen, onder de aandacht gebracht bij gebouweigenaren en facilitair managers”, aldus Frans Wolffenbuttel. De directeur van DACW ziet veel onwetendheid op het gebied van energiebesparing. Er wordt veel geld onnodig weggegooid. Om die reden nodigde Wolffenbuttel een energiemaatschappij uit om te vertellen waar de knelpunten zitten in een contract. Zo wordt inzichtelijk welke variabelen de kosten verhogen.

Tevens werden sprekers uitgenodigd die vertelden over onder meer de toegevoegde waarde van energiemeters en naregelingen. “Als je de temperatuur in je kantoor goed naregelt, dan kun je veel besparen”, aldus Wolffenbuttel. “Loop maar eens een willekeurig gebouw binnen en je ziet dat er veel verwarmingen aanstaan zonder dat er iemand zit. Als je minimale hoeveelheden lucht aanhoudt, hoef je die lucht ook niet toe te voeren en dus hoeft er minder verwarmd te worden. Veel licht dus aan de luchttoevoer. Tevens, kun je met een naregelaar de temperatuurregeling beter reguleren. De temperatuur schommelt minder; het personeel heeft minder last van lichamelijke pijntjes, zoals nekpijn.” Wolffenbuttel is zich ervan bewust dat een naregelingsapparatuur een behoorlijke investering is. Maar, zo zegt hij, het personeel voelt zich wel lekkerder. Dat is een groot voordeel, want personeel is een grote kostenpost.

Wolffenbuttel kijkt erg tevreden terug op het congres. Maar waarom slaat het thema eigenlijk aan in de praktijk? Wolffenbuttel denkt dat het vooral komt doordat mensen geen erg hebben in hun kostenbesparende gedrag. “Mensen gaan er vanuit dat de energieposten wel worden geregeld door iemand anders. ‘Tja, het licht brandt nog op de wc en, ja, de verwarming staat nog aan als ik wegga, maar dat wordt vast wel opgelost’, zijn veelvoorkomende gedachten. Vaak is het echt niet uit kwade wil, maar gewoon omdat niemand hun de verantwoording geeft om die zaakjes zelf te regelen.” Door een seminar als ‘Slim Energie Besparen voor Bedrijven’ worden mensen geconfronteerd met hun eigen gedrag. Men realiseert zich dan dat het de reinste onzin is om het licht aan te laten staan als er niemand is. ‘De verwarming staat nog aan als ik wegga, maar dat wordt vast wel opgelost’, zijn veelvoorkomende gedachten. Vaak is het echt niet uit kwade wil, maar gewoon omdat niemand hun de verantwoording geeft om die zaakjes zelf te regelen.” Door een seminar als ‘Slim Energie Besparen voor Bedrijven’ worden mensen geconfronteerd met hun eigen gedrag. Men realiseert zich dan dat het de reinste onzin is om het licht aan te laten staan als er niemand is in een bepaalde ruimte.

Helemaal met ‘het Nieuwe Werken’ is het raadzaam om kritisch te kijken naar de energie-uitgaven. Mensen werken op flexibele tijden in diverse ruimtes. “Naregeltechniek is in dat licht onmisbaar”, aldus Wolffenbuttel. “De helft van de dag gebruik je de onderste verdieping bijvoorbeeld helemaal niet, waardoor je dus veel kunt besparen. En dat vereist dus die investering in een goede infrastructuur. Natuurlijk is dat het beste te doen bij renovatie of als een bedrijf helemaal een nieuw pand laat bouwen. Maar anderzijds kun je ook veel doen als je geen naregeltechniek laat installeren. Denk aan kloktijden en vakantieperiodes waarmee je bewust kunt omgaan. Vanuit het idee ‘dan klaagt er tenminste niemand’ worden de stooklijnen vaak extra hoog afgesteld, maar het HR-principe moet je benutten in je HR-ketel. Dat kan alleen als je de energie in rookgas goed benut.”
De directeur van DACW heeft wel begrip voor het feit dat niet alle gebouweigenaren of facilitair managers ten volle weten hoe ze energie moeten besparen, laat staan dat ‘gewone’ kantoormedewerkers weten hoe ze dat moeten doen. “Ik realiseer me dat iedereen goed moet zijn in zijn eigen vak. Maar een stukje bewustwording creëren kan zoveel voordelen opleveren, dat is werkelijk ongekend. Soms wel tot vijftig procent van de een bepaalde ruimte.
Helemaal met het Nieuwe Werken is het raadzaam om kritisch te kijken naar je energie-uitgaven. Mensen werken op flexibele tijden in diverse ruimtes. “Naregeltechniek is in dat licht onmisbaar”, aldus Wolffenbuttel. “De helft van de dag gebruik je de onderste verdieping bijvoorbeeld helemaal niet, waardoor je dus veel kunt besparen. En dat vereist dus die investering in een goede infrastructuur. Natuurlijk is dat het beste te doen bij renovatie of als een bedrijf helemaal een nieuw pand laat bouwen. Maar anderzijds kun je ook veel doen als je geen naregeltechniek laat installeren. Denk aan kloktijden en vakantieperiodes waarmee je bewust kunt omgaan. Vanuit het idee ‘dan klaagt er tenminste niemand’ worden de stooklijnen vaak extra hoog afgesteld, maar het HR-principe moet je benutten in je HR-ketel. Dat kan alleen als je de energie in rookgas goed benut.”
De directeur van DACW heeft wel begrip voor het feit dat niet alle gebouweigenaren of facilitair managers ten volle weten hoe ze energie moeten besparen, laat staan dat ‘gewone’ kantoormedewerkers weten hoe ze dat moeten doen. “Ik realiseer me dat iedereen goed moet zijn in zijn eigen vak. Maar een stukje bewustwording creëren kan zoveel voordelen opleveren, dat is werkelijk ongekend. Soms wel tot vijftig procent van de energiekosten. Wat je moet weten is dat alles wat je doet een reactie heeft op een ander vlak: als je een luchtrooster in een bepaalde ruimte verstelt, heeft dat direct gevolgen voor de ruimte ernaast. En als je een actie onderneemt op luchtzijdig gebied of waterzijdig, dan heeft dat een effect op je algehele installatie.”Om dergelijke dingen in kaart te brengen ontwikkelde Wolffenbuttel een stappenplan voor onder meer facilitair managers. Daarmee kan een inventarisatie in één dag worden gedaan. Wolffenbuttel zelf kijkt dan hoe het onderhoud eruit ziet binnen een bedrijf, hoe de regeltechniek eruit ziet en of de gewenste temperaturen gehaald worden. “Ik kijk dan naar de mogelijkheden om zaken aan te passen. Natuurlijk moet men er zelf wel voor de volle honderd procent achterstaan, want een en ander heeft ook sterk met het budget te maken.” Als er niet op korte termijn geld uitgetrokken kan worden voor een besparing, dan kan DACW ook een meerjarenbegroting opstellen. Dan wordt er gefaseerd gewerkt aan de energiebesparing binnen een bedrijf. Uiteindelijk rapporteert DACW over zo’n dagelijks onderzoek; er wordt vermeld hoe het onderzoek is uitgevoerd, hoe de installatie eruit ziet, wat de aandachtspunten zijn. “Ik vertaal de gebruikerswensen”, aldus Wolffenbuttel. “En ik schrijf objectief de conclusies, aanbevelingen, kostenraming en terugverdientijden.” Tijdens het seminar bleek inderdaad dat er veel bedrijven zijn met hele concrete vragen. Bijvoorbeeld: hoe kan ik er voor zorgen dat verlichting in het toiletblok alleen aangaat als er iemand aanwezig is? En hoe kan ik ervoor zorgen dat de airco afslaat in een ruimte waar iemand een raam open zet? Of hoe kan ik ervoor zorgen dat de intensiteit van de ver- lichting zich aanpast aan het daglicht? Om op die vragen gedetailleerd in te gaan, ontbreekt helaas de ruimte, maar een aantal zaken met betrekking tot deze casussen kan wel over het voetlicht gebracht worden. Zo is het plaatsen van aanwezigheidsdetectoren een goede optie. Maar bedenk in bijna dezelfde situatie ook het plaatsen van zelfreflecterende nooduitjes zonder verlichting. Vaak is namelijk het bordje waarop de nooduitgang aangegeven wordt permanent verlicht. Wat betreft de het reguleren van de lampen kan er software gekocht worden dat de intensiteit meet van het licht. Dat kan ingesteld worden.
Van meer algemene aard zijn tips als het kritisch kijken naar de bezetting van het gebouw en het zorgen dat de temperatuur goed is ingesteld. “Dat kan in de bestaande software, dus je hoeft er niet voor te hakken of te breken”, aldus Wolffenbuttel.


Het Nieuwe Werken is volgens Wolffenbuttel een uitkomst, ondanks het feit dat er veel energie verloren dreigt te gaan wanneer er niet bewust omgegaan wordt met de flexibiliteit van medewerkers en ruimten. “Kantoorgebouwen zullen altijd blijven bestaan”, aldus Wolffenbuttel. “Men wil elkaar toch in de ogen kunnen kijken. Maar dat hoeft echter niet elke dag.”


De bedrijfsfilosofie van DACW: Het tekort van technische arbeidskrachten met name die met specialistische meet- en regelkennis vult Duurzaam Advies Centrum deze tekorten aan en breidt haar dienstenpakket verder uit. Door het tekort aan technisch personeel is er nauwelijks concurrentie binnen de specialistische technische dienstverlening. Wij willen uitgroeien tot een organisatie van 10 personen, waar werknemers een prettige werkomgeving hebben en goed kunnen excelleren. Een omgeving waar de communicatie open en toegankelijk is. Waar ondersteuning van professionele ontwikkeling en het tonen van waardering vanzelfsprekend is. Gelijke en evenwichtige behandeling voor iedereen. Je mag trots zijn op persoonlijke taken en individuele bijdragen. Kameraadschap, mogelijkheid om jezelf te zijn, een sociaal vriendelijke atmosfeer met een gevoel van familie en teamgeest.

  BEZOEKADRES
  Regeltechniek Nederland
  Alleen op afspraak
  Veenendaal
  0318 - 55 21 91
  info@dacw.nl

Volg ons

twittergroen facebookgroen linkedingroen

Tweets

RT @TVVL_: TVVL Techniekdag - Matchmaking Kennisontwikkeling in volle gang. 4 projecten staan in de startblokken, maar wachten nog op extra…

by Frans Wolffenbuttel

Project Scholen

  • DeStartbaan
  • DeLijster
  • DeUitkijck
  • Gymnasiumnovum
  • sgravendreefcollege
  • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
  • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
  • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
  • Energiebesparingsonderzoek
  • Energiebesparingsonderzoek