Een aangenaam binnenklimaat?

Dat wil uiteraard iedereen. Het realiseren ervan is echter een stuk ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. Tal van factoren zijn van invloed op het wel of niet ervaren van een aangenaam binnenklimaat en daarmee een plezierige werkomgeving, zoals:

 • persoonlijke gesteldheid
 • temperatuur
 • luchtsnelheid (tocht)
 • luchtvochtigheid
 • luchtkwaliteit
 • aanwezige aroma’s (lichaamsgeur, parfum etc.) [VOC]
 • geluid
 • kleding

Inrichting van de ruimte

Regeltechniek kan invloed uitoefenen op de temperatuur, luchtsnelheid, luchtkwaliteit en het geluid en op deze manier bijdragen aan de optimalisatie van het binnenklimaat. Wolffenbuttel maakt hierbij gebruik van een modern gebouwbeheersysteem, voorzien van een webbrowser, om zo een optimaal klimaat te realiseren.

Temperatuur

De temperatuur is van essentieel belang, deze is onder te verdelen in omgevingstemperatuur en inblaastemperatuur. Is de omgevingstemperatuur goed, maar de ingeblazen lucht te koud, dan wordt dit ervaren als tocht. Het is dus van belang dat beiden op elkaar afgestemd zijn.

Luchtsnelheid

Het is belangrijk dat de luchtsnelheid van de ingeblazen en de uitgeblazen lucht goed is ingesteld, zo ontstaan er geen klimaatklachten. Is de luchtsnelheid te hoog, dan is er een hogere geluidsproductie en ontstaat de beleving van tocht. Is de luchtsnelheid te laag, dan wordt er onvoldoende ‘verse’ lucht gemengd met de aanwezige lucht in de ruimte, dat kan leiden tot klachten.

Luchtkwaliteit

De kwaliteit van de lucht hangt niet alleen samen met het CO2 gehalte, maar ook met de aanwezige aroma’s [VOC]. Door de kwaliteit te meten wordt duidelijk of de luchtkwaliteit goed is en/of welke aanpassingen nodig zijn.

Geluid

Veel omgevingsgeluid kan als storend worden ervaren bij het geconcentreerd uitvoeren van werkzaamheden. Reductie van omgevingsgeluid is daarom ook van invloed op een plezieriger werkomgeving.

Geklimatiseerde werkomgeving

Om het beste uit een klimaatinstallatie te halen is regeltechniek onontbeerlijk. Om de factoren te kunnen beïnvloeden moet er gemeten en geregeld worden.

De sensor van de luchtkwaliteitsopnemer dient, afhankelijk van de gebruikers (kinderen, volwassenen) van het pand, op de juiste locatie en hoogte (neushoogte) gehangen te worden. Ook de locaties van de temperatuuropnemers, voor het opnemen van de binnen- en buitentemperatuur, moeten op de juiste plek geplaatst worden. Gebeurt dit niet dan kan dit leiden tot klimaatklachten.

Naast het meten is het stabiel regelen belangrijk. Regelen gebeurt door gemotoriseerde afsluiters die over voldoende autoriteit moeten beschikken. Zo wordt er een stabiele regeling voor de inblaas- of aanvoertemperatuur gerealiseerd. Naast een basisinstallatie, die bestaat uit:

 • warmteopwekking
 • koude opwekking
 • luchtbehandeling
 • warmte- en koude verdeling

is het tegenwoordig ook mogelijk om lokale na-regelingen in te zetten om het klimaat optimaal te regelen. Een na-regeling kent vele variëteiten, de meest toegepaste na-regelingen zijn:

 • fancoil
 • VAV
 • inductie- en klimaatplafond

Gebouw automatisering

Het gebouwbeheersysteem (GBS) kan tegenwoordig, door middel van een webbrowser, vanaf vrijwel iedere locatie worden bediend. Dit geeft gebruikersgemak en helpt de monteur, die direct ter plaatse van een deelinstallatie kan zien wat er in de installatie gebeurt. Dit leidt tot efficiëntie en kostenbesparing.

Steeds meer systemen van verschillende disciplines (verwarmingsinstallatie, koelinstallatie, toegangscontrole, CCTV en inbraakbeveiliging) worden aan elkaar gekoppeld, zo wordt het mogelijk om gegevens tussen de systemen eenvoudig uit te wisselen. Dit levert een kostenbesparing op, want er zijn geen dubbele sensoren meer nodig. Ook zorgt deze ontwikkeling voor een betere en nauwkeuriger regeling van de diverse disciplines.

Hoe werkt een GBS (BMS)- systeem?

Om de aangesloten installatieonderdelen (processen) te monitoren, te bewaken en te bewaren kan gebruik gemaakt worden van softwarematige koppelingen tussen de diverse disciplines. De gegevens worden visueel beschikbaar gemaakt voor meerdere personen, die de benodigde informatie via een webbrowser kunnen opvragen. Via een inlognaam en –code wordt toegang verkregen tot de webomgeving van de aangesloten installatieonderdelen (processen).

Beter beheersbaar

In het digitale tijdperk is meer mogelijk dan vroeger. Er kan beter en nauwkeuriger worden geregeld. Overschrijdingen van grenswaarden kunnen worden gesignaleerd via e-mail of sms. Zo worden processen beter beheersbaar en kan er eerder worden ingegrepen om een correctie uit te voeren op een setpoint of parameter.

Analyse van regelgedrag kan via analyse-trending van temperaturen, relatieve vochtigheid, luchtkwaliteit en regelkleppen. Door de diverse waarden in een grafiek over elkaar te leggen wordt een duidelijk beeld verkregen hoe een proces wordt geregeld. Een bijkomend voordeel is dat inzichtelijk wordt hoe dit proces verder kan worden gefinetuned.

In het GBS worden de gemeten setpoints en waarden keurig in een grafisch beeld weergegeven, voorzien van een bedieningsstructuur. Door het toepassen van beelden verkrijgt de gebruiker veel inzicht en wordt de bediening bijna kinderspel.

Hebben wij uw interesse gewekt?

Wilt u weten wat Regeltechniek Nederland voor u kan betekenen om het binnenklimaat en het GBS van uw gebouw te optimaliseren? Vul het contactformulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Of bel 0318-552191 voor het maken van een afspraak.

 

  BEZOEKADRES
  Regeltechniek Nederland
  Alleen op afspraak
  Veenendaal
  0318 - 55 21 91
  info@dacw.nl

Volg ons

twittergroen facebookgroen linkedingroen

Project Scholen

 • DeStartbaan
 • DeLijster
 • DeUitkijck
 • Gymnasiumnovum
 • sgravendreefcollege
 • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
 • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
 • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
 • Energiebesparingsonderzoek
 • Energiebesparingsonderzoek