Is de druk in de CV-installatie gezakt onder het minimum niveau?

vulkraan

Dan moet de installatie bijgevuld worden. In elke CV-installatie bevindt zich een vulpunt. Dit vulpunt herkent u aan de linker foto. Mocht dit vulpunt op de CV-ketel zitten of in de direct in de buurt van de ketel. Dan moet de ketel eerst afkoelen alvorens er bijgevuld mag gaan worden. Dit om schade aan de ketel en de installatie te voorkomen. Zet dus de CV-ketel en de circulatiepomp uit alvorens met het bijvullen te beginnen!

Om bij te vullen heeft u een vulslang nodig, deze wordt meestal standaard meegeleverd bij een nieuwe installatie. De ene zijde van de vulslag bevestigd u aan de vul- en aftapkraan de andere zijde bevestigd u aan de waterkraan. De zijde van de vul- en aftapkraan draait u nog niet geheel aan. Na het vastdraaien van de waterkraan opent u de kraan een kwartslag. U houd de kraan open totdat de lucht uit de vulslang is verdwenen en er water uit de zijde van de vul- en aftapkraan komt. U draait nu de wartel vast en gelijktijdig de kraan dicht. U weet nu zeker dat de vulslang ontlucht is. Hou wel een doek en een bakje bij de hand om het eventuele water op te vangen.

Open nu de waterkraan een kwartslag en open de vul-en aftapkraan een halve slag met een passende sleutel. Op de vul- en aftapkraan is een markering aangebracht waarop u kunt zien op deze open of dicht staat. Het is belangrijk om het (bij)vullen van een CV-installatie met beleid te doen, zodat de eventueel aanwezige lucht naar het hoogste punt kan gaan.

Is de installatie op druk? Zet u de waterkraan dicht en sluit u de vul- en aftapkraan. Let op de markering!

Koppel nu nog niet af maar ga de installatie ontluchten. Is de installatie ontlucht en op druk, koppel dan de slang af. Let op de slang staat onderdruk, neem een bakje en een doek voor het water op te vangen. Plaats na het vullen de afdekdop terug op de vul- en aftapkraan.

Lukt het niet of heeft u vragen, bel dan met 0318 - 55 21 91 of neem contact op via ons contactformulier. 

  BEZOEKADRES
  Regeltechniek Nederland
  Alleen op afspraak
  Veenendaal
  0318 - 55 21 91
  info@dacw.nl

Volg ons

twittergroen facebookgroen linkedingroen

Project Scholen

  • DeStartbaan
  • DeLijster
  • DeUitkijck
  • Gymnasiumnovum
  • sgravendreefcollege
  • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
  • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
  • Duurmeting luchtkwaliteit en temperatuur loggen. analyse en rapportage
  • Energiebesparingsonderzoek
  • Energiebesparingsonderzoek